Twierdzenia

Widzisz listę twierdzeń, które są poddane krytyce poprzez dostarczanie argumentów potwierdzających lub obalających rpawdziwość.

Przypadki obojętności, ignorowania problemu i bezradności ośrodków decyzyjnych Cywilizacji Zachodniej (chrześcijańskiej) na przemoc wobec chrześcijan

Przypadki obojętności, ignorowania problemu i bezradności ośrodków decyzyjnych Cywilizacji Zachodniej (chrześcijańskiej) na przemoc wobec chrześcijan

Tytuł do przeredagowania. Ma definiować zdarzenia takie jak ataki na chrześcijan, naruszenia ładu społecznego takie jak...

Argumenty na tak: 2 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

captions.your_interest_in:

Przypadki połączenia homoseksualizmu z pedofilią

Przypadki połączenia homoseksualizmu z pedofilią

Zbiór konkretnych przypadków lub zjawisk o podłożu kulturowym, w których w parze ze sobą idzie męski homoseksualizm i pe...

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

captions.your_interest_in:

Kobiety w wojsku nie są najlepszym pomysłem

Kobiety w wojsku nie są najlepszym pomysłem

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

captions.your_interest_in:

Wydarzenia związane z roszczeniami żydowskimi względem mienia bezspadkowego

Wydarzenia związane z roszczeniami żydowskimi względem mienia bezspadkowego

-

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 1 Treść edukacyjna: 8

captions.your_interest_in:

Istnieją uwarunkowane rasowo różnice w ilorazie inteligencji

Istnieją uwarunkowane rasowo różnice w ilorazie inteligencji

Istnieją uwarunkowane rasowo różnice w ilorazie inteligencji

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 4

captions.your_interest_in:

Bohaterskie postawy Polaków w czasie II wojny światowej

Bohaterskie postawy Polaków w czasie II wojny światowej

lista

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

captions.your_interest_in:

Przypadki mężczyzn (transseksualiści, transwestyci, ident. się jako kobieta) którzy, nie do końca są kobietami

Przypadki mężczyzn (transseksualiści, transwestyci, ident. się jako kobieta) którzy, nie do końca są kobietami

Przypadki kulturowo lub biologicznie indukowanych zaburzeń samoidentyfikacji płci (gender dysphoria)

Argumenty na tak: 9 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

captions.your_interest_in:

Przekazy medialne i wydarzenia, których wyrażonym wprost lub pośrednim przekazem jest ograniczenie dzietności ludzi rasy białej lub żyjących w zgodzie z wartościami cywilizacji zachodniej

captions.your_interest_in:

Przypadki rasizmu wobec białych i przyznowlenia na niego, które w drugą stronę by nie zadziałały

Przypadki rasizmu wobec białych i przyznowlenia na niego, które w drugą stronę by nie zadziałały

Przykłady mają udowadniać istnienie braku symetrii w postawach dyskryminacji międzyrasowej: np. użycia słowa nigger (bia...

Argumenty na tak: 7 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 5

captions.your_interest_in:

Ewolucja jest mechanizmem powstawania gatunków - gatunki przejściowe

Ewolucja jest mechanizmem powstawania gatunków - gatunki przejściowe

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

captions.your_interest_in:

Współczesne tzw. feministki itp. nie walczą o równe prawa i sprawiedliwe traktowanie, ale o powiększenie już posiadanych przez kobiety przywilejów

captions.your_interest_in:

Marksizm kulturowy i subwersja tradycyjnych wartości

Marksizm kulturowy i subwersja tradycyjnych wartości

-

Argumenty na tak: 9 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 1

captions.your_interest_in:

Ideologia gender generuje zaburzenia samoidentyfikacji płciowej i indoktrynuje się nią dzieci od wczesnych lat rozwoju

captions.your_interest_in:

Drenowanie mózgów - działania podmiotów geopolitycznych, których celem jest pozyskanie wykształconych i wyszkolonych pracowników bez stosownej rekompensaty dla krajów ich pochodzenia

Drenowanie mózgów - działania podmiotów geopolitycznych, których celem jest pozyskanie wykształconych i wyszkolonych pracowników bez stosownej rekompe...

Ta lista docelowo ma zawierać sytuacje, w których jedno państwo doświadcza braku rąk do pracy potrzebnych do podtrzymani...

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

captions.your_interest_in:

Degradacja wspólnoty narodowej posiadającej państwo

Degradacja wspólnoty narodowej posiadającej państwo

Zbiór przykładów dysfunkcji państwa narodowego rozumianego tutaj jako usankcjonowaną systemem prawnym wspólnotę interesu...

Argumenty na tak: 4 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 2

captions.your_interest_in:

Straty Izraela i Polski w czasie II wojny światowej

Straty Izraela i Polski w czasie II wojny światowej

Zestaw pytań: . Ilu obywateli państwa Izrael zginęło podczas II wojny światowej? 2. Ilu obywateli państwa Rzeczpos...

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

captions.your_interest_in:

Przypadki traktowania mężczyzn, które świadczą o dyskryminacji mężczyzn i uprzywilejowanej pozycji kobiet

Przypadki traktowania mężczyzn, które świadczą o dyskryminacji mężczyzn i uprzywilejowanej pozycji kobiet

Ta lista jest zbiorem linków do argumentów, informacji prasowych i innych przykładów tego, że feminizm jako walka o zrów...

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 4

captions.your_interest_in:

Współczesne tzw. feminizmy itp opierają się na subwersji, która jest głównym imperatywem marksizmu

captions.your_interest_in:

Żydzi w istotny sposób uczestniczyli w ucisku Polaków w czasie II wojny światowej i w czasach PRL

captions.your_interest_in:

Tzw. feministki i SJW (Wojownicy o sprawiedliwość społeczną) oraz apologeci LGBT+ nie walczą o równouprawnienie kobiet, a o dominację tych grup, przy tym dokonując demontażu i subwersji wzorców cywilizacji zachodniej

captions.your_interest_in:

Kapitał ma narodowość

Kapitał ma narodowość

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 1 Treść edukacyjna: 0

captions.your_interest_in:

To nie naziści, a Niemcy wszczęli II wojnę światową i realizowali holokaust

To nie naziści, a Niemcy wszczęli II wojnę światową i realizowali holokaust

-

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

captions.your_interest_in:

Polacy w czasie okupacji 1939-1945 ratowali Żydów z narażeniem własnego życia i byli ofiarami Niemców w zbliżony lub identyczny sposób, co Żydzi

Polacy w czasie okupacji 1939-1945 ratowali Żydów z narażeniem własnego życia i byli ofiarami Niemców w zbliżony lub identyczny sposób, co Żydzi

W prasie zachodniej pojawiają się twierdzenia, że Polacy współpracowali z Niemcami przy eksterminacji Żydów. Pod tą te...

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

captions.your_interest_in:

Niemoderowany i nadmierny napływ imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych generuje problemy z bezpieczeństwem osobistym, załamanie porządku społecznego i dysfunkcję służebnej roli państwa wobec obywateli

Niemoderowany i nadmierny napływ imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych generuje problemy z bezpieczeństwem osobistym, załamanie porządku społeczn...

Niemoderowany i nadmierny napływ imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych generuje problemy z bezpieczeństwem osobisty...

Argumenty na tak: 178 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 29

captions.your_interest_in:

Należy ujawnić aneks do raportu o rozwiązaniu WSI

Należy ujawnić aneks do raportu o rozwiązaniu WSI

-

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

captions.your_interest_in:

Ewolucja istnieje

Ewolucja istnieje

-

Argumenty na tak: 1 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

captions.your_interest_in:

Incydenty pokazujące, że islamizacja prowadzi do załamania rodzimej kultury spadku poziomu bezpieczeństwa obywateli, lub osłabienia lokalnej kultury i obyczajowości

Incydenty pokazujące, że islamizacja prowadzi do załamania rodzimej kultury spadku poziomu bezpieczeństwa obywateli, lub osłabienia lokalnej kultury i...

Twierdzenie gromadzi incydenty (bez udziału osób publicznych), które potwierdzają tezę lub jej zaprzeczają.

Argumenty na tak: 54 Argumenty na nie: 2 Treść edukacyjna: 17

captions.your_interest_in:

Napływ (najazd) imigrantów na Europę od 2015 to efekt polityki Izraela

Napływ (najazd) imigrantów na Europę od 2015 to efekt polityki Izraela

Izrael ma w ten sposób zdestabilizować państwa sąsiadujące oraz wyeksportować z nich mężczyzn zdolnych do walki

Argumenty na tak: 0 Argumenty na nie: 0 Treść edukacyjna: 0

captions.your_interest_in:

Aplikacja w trakcie budowy