img

Na grafice WHO o świętach jest półksięzyć, gwiazda dawida ale nie ma krzyża...