img

Korwin-Mikke: wyrzekłbym się dziecka, jeśli chodziłoby na marsze równości