Podmioty

Zobacz uczestnika zdarzeń publicznych: co zrobił i co powiedział. Osądź jego postępowanie - pomoże to innym zorientować się kto jest kim.

PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

Aktywność: Aktywny |
Partia, Organizacja, Partie - wybory 2015, organizacja polityczna, komitet wyborczy 2015

Prezentery:

Zobacz powiązania i zachowanie w przestrzeni publicznej:

Tożsamość i podstawowa charakterystyka

Główna działalność:
Partia
Aktywność
Aktywny
Pełna nazwa
Polskie Stronnictwo Ludowe (Nazwa pełna jest różna od powszechnie używanej!)
Akronim
PSL

Wytworzone treści powiązane

Treści powiązane

to treści zewnętrzne, które postać publiczna tworzyła, lub w nich uczestniczyła.
Brak powiązanych
Opis
(brak opisu)

Kontakt i sugestie

Strona domowa
www.psl.org.pl
Wikipedia
Wikipedia
Kontakt - Facebook
Facebook: Brak danych

Dodatkowe informacje

Założyciel
Rok założenia
Kraj powstania/urodzenia
Polska

Dodał dnia 2014-06-18 00:38:06. Źródło awatara parezja.pl

Historia aktywności w przestrzeni publicznej

Co widzisz i co możesz zrobić...

Postacie publiczne mówiąc (np. obiecując), robiąc coś (np. głosując w sejmie) wpływają na bieg wydarzeń. Zgłaszaj aktywność publiczną i ją oceniaj!
Zgłoś zdarzenie
XXx

Co zrobił... (felieton)

W ramach dyscypliny partyjnej ugrupowanie zagłosowało za utrzymaniem immunitetu posła oskarżonego o krzywoprzysięstwo.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Klub parlamentarny PSL złożył projekt ustawy, wedle której około 70 000 terapeutów rehabilitacji nie będzie mogło prowadzić działalności z powodu braku należytych uprawnień.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Wszyscy głosujący posłowie PSL głosowali za przyjęciem słynnej, kontrowersyjnej ustawy o sprzedaży lasów państwowych.

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz
XXx

Co zrobił... (felieton)

Wszyscy posłowie w posiedzeniu nr 86 oddali głos odrzucając ustawę o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #759 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

(DOMNIEMANIE!) Statystyki ilości nieważnych głosów pozwalają domniemywać, że w województwie mazowieckim nastąpiła zorganizowana akcja nieprawnego wpływania na wyniki wyborów na korzyść PSL

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #844 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Radni sejmiku dolnośląskiego opuszczają obrady aby uniemożliwić głosowanie

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #3183 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Opis automatyczny: W zdarzeniu #3183 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe


Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

W zdarzeniu #885 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie głosowało za ustawą zmieniającą konstytucję w kwestii gospodarki lasami (słynna afera leśna), co miało miejsce o godz. 0:44 nad ranem i może być odczytane jako czyn sprzeczny z ideami demokracji obywatelskiej.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #2104 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, według listu jego pracowników, konkurs na stanowisko ustawiono tak, aby wygrała go żona urzędnika PSL pracującego w Podlaskim urzędzie marszałkowskim

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #1974 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie prowadzi działania, których skutek jest sprzeczny z gwarantowaną konstytucyjnie wolnością działalności gospodarczej

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

W zdarzeniu #1707 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie prowadzi politykę wyprzedaży majątku narodowego w sposób, który może być uznany za naruszenie interesu gospodarczego RP.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #2409 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie ma wśród kandydatów do senatu osobę (Małgorzata Stanioch), która została zatrzymana przez CBA za próbę przyjęcia łapówki.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #2687 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie tuż przed wyborami tworzy nowe stanowiska w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, powołuje się nowych ekspertów itp.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #2687 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Ugrupowanie tuż przed wyborami tworzy nowe stanowiska w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, powołuje się nowych ekspertów itp.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #2860 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

Kandydaci PSL w nadchodzących wyborach zorganizowali uroczystość otwarcia drogi, której remont zakończono 3 miesiące wcześniej.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #4653 uczestnik PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

XXx

Co zrobił... (felieton)

W ramach solidarności partyjnej ugrupowanie głosowało za przyjęciem ustawy o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #9301 uczestniczył PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

głosowali za penalizacją użycia frazy "polskie obozy zagłady"

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #9622 uczestniczył PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Wystawia kandydatów w wyborach

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

Podmioty zależne, nadrzędne i kamraci

Podlegli: 1115

dla PSL
Relacja aktywna
1988
2002
dla PSL
Relacja zakończona
1991
1993
(data dzienna: 1993)
dla PSL
Relacja zakończona
1993
2001
dla PSL
Relacja zakończona
2001
2005
(data dzienna: 2005)
dla PSL
Relacja zakończona
1993
2003
dla PSL
Relacja zakończona
1993
1997
dla PSL
Relacja zakończona
1989
2001
dla PSL
Relacja zakończona
1991
1997
dla PSL
Relacja zakończona
1991
1997
dla PSL
Relacja zakończona
1990
2001
dla PSL
Relacja zakończona
1989
1997
dla PSL
Relacja zakończona
1991
1997
dla PSL
Relacja zakończona
1993
1997
dla PSL
Relacja zakończona
1991
1997
dla PSL
Relacja zakończona
1991
1997
dla PSL
Relacja zakończona
1991
1993
(data dzienna: 1993)
dla PSL
Relacja zakończona
1991
2010
dla PSL
Relacja zakończona
1990
2015
dla PSL
Relacja zakończona
1991
1993
dla PSL
Relacja zakończona
2008
2010
dla PSL
Relacja zakończona
1989
2006
dla PSL
Relacja zakończona
?
2015
dla PSL
Relacja zakończona
2001
2007
dla PSL
Relacja zakończona
1993
1997
(data dzienna: 1997)
dla PSL
Relacja zakończona
1991
1997
dla PSL
Relacja zakończona
1991
1993
dla PSL
Relacja zakończona
2004
2011
dla PSL
Relacja zakończona
2011
2011
dla PSL
Relacja zakończona
2009
2009
dla PSL
Relacja zakończona
2001
2007
dla PSL
Relacja zakończona
2011
2014
dla PSL
Relacja zakończona
1993
2004