Podmioty

Zobacz uczestnika zdarzeń publicznych: co zrobił i co powiedział. Osądź jego postępowanie - pomoże to innym zorientować się kto jest kim.

NP - Nowoczesna Polska

Aktywność: Aktywny |
Partia, Organizacja, Partie - wybory 2015, komitet lub lista wyborcza, organizacja polityczna, komitet wyborczy 2015

Prezentery:

Zobacz powiązania i zachowanie w przestrzeni publicznej:

Tożsamość i podstawowa charakterystyka

Główna działalność:
Partie - wybory 2015
Aktywność
Aktywny
Pełna nazwa
Nowoczesna Polska (Nazwa pełna jest różna od powszechnie używanej!)
Akronim
NP

Wytworzone treści powiązane

Treści powiązane

to treści zewnętrzne, które postać publiczna tworzyła, lub w nich uczestniczyła.
Brak powiązanych
Opis
(brak opisu)

Kontakt i sugestie

Strona domowa
nowoczesnapl.org
Kontakt - Facebook
Facebook
Kontakt Twitter
Konto Twitter

Dodatkowe informacje

Założyciel
Rok założenia
Kraj powstania/urodzenia
Polska

Dodał Peter dnia 2015-07-10 10:48:58. Źródło awatara (nie zostało określone!)

Historia aktywności w przestrzeni publicznej

Co widzisz i co możesz zrobić...

Postacie publiczne mówiąc (np. obiecując), robiąc coś (np. głosując w sejmie) wpływają na bieg wydarzeń. Zgłaszaj aktywność publiczną i ją oceniaj!
Zgłoś zdarzenie
XXx

Co zrobił... (felieton)

(Pytanie techniczne - wytrych) Trudny do sklasyfikowania postępek

Co powiedział...

Brak wypowiedzi

(Nie mamy wypowiedzi, którą można by tu zacytować)
zzz

W zdarzeniu #4653 uczestnik NP - Nowoczesna Polska

XXx

Co zrobił... (felieton)

W ramach dyscypliny partyjnej posłowie tej partii (z nielicznymi wyjątkami) głosowali za podniesieniem kwoty wolnej od podatku (przeciw odrzuceniu projektu ustawy w pierwszym czytaniu)

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

W zdarzeniu #9622 uczestniczył NP - Nowoczesna Polska---(brak tytułu)

XXx

Co zrobił... (felieton)

Wystawia kandydatów w wyborach

Co powiedział...

(nie było wypowiedzi - tylko coś robił)
zzz

Podmioty zależne, nadrzędne i kamraci

Podlegli: 66

Nadrzędni: 5

To Założyciel dla NP , jego rola to jest nieokreślona.
Relacja aktywna
2015
?
To Sponsor/fundator dla NP , jego rola to jest nieokreślona.
Relacja aktywna
2015
?
To Sponsor/fundator dla NP , jego rola to jest nieokreślona.
Relacja aktywna
?
?
To Sponsor/fundator dla NP , jego rola to jest nieokreślona.
Relacja aktywna
2015
?
To Użyczający wizerunek dla NP , jego rola to jest nieokreślona.
Relacja zakończona
2015
2015

Kamraci:

Ilość kamratów: 3

Podmioty, które są lub były w relacji z tym samym podmiotem nadrzędnym. To na przykład członkowie tej samej partii
Kamraci

Informacja zwrotna

Niektórzy działają w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości. Na innych można wpłynąć - wywołując poczucie wstydu lub nagłaśniając przewiny. Jeszcze inni chętnie zmienią zachowanie - ale muszą mieć pozytywną zachętę. Jeśli uznasz, że sprawa jest warta twoego czasu, użyj poniższych danych.

Publiczne formy wyrażenia opinii

nowoczesnapl.org Facebook Twitter

Kontakt z klientem (feedback)

URL do kontaktu: Brak danych
E-mail kontaktowy

info@nowoczesnapl.org

Kontakt - telefon: Brak danych Adres siedziby: Brak danych

Chcesz pomóc uzupełniając dane?

Pisz w komentarzach albo poproś Admina o prawa do modyfikacji.

CSI NiePozwalam: messages.improve_content

Jeśli zdarzenie wymaga dopracowania, poniżej pojawią się zgłoszone problemy. Pomóż innym - postaraj się zaradzić problemom wymienionym poniżej:

Pomóż ulepszyć to zdarzenie:

znajdź osobę bezpośrednio odpowiedzialną, zweryfikuj prawdziwość informacji itp. Dodaj zadanie

Widzisz inny problem? Zgłoś!

Jakość informacji, które dostarcza NiePozwalam, zależy od aktywności użytkowników. Zgłoś komunikat Przeglądaj komunikaty

Co możesz zrobić?

Jeśli wiesz o innym uczestniku tego zdarzenia...

Przypisz uczestnika

Jeśli twoim zdaniem uczestnik odpowiada na więcej niż jedno pytanie...

Przypisz inną odpowiedź

Jeśli twoim zdaniem zachowanie uczestnika zostało błędnie określone, możesz zignorować stanowisko przypisując mu ważność „0” lub po prostu zgłosić własne stanowisko.

Przypisz inną odpowiedź
Stanowiska mogą edytować wyłącznie moderatorzy.

Twój stosunek do tej postaci:

Ważność:

Przydziel do białej lub czarnej listy


Twój stosunek do postępku tej postaci:

W tych zdarzeniach:

Przewiny:
Zasługi:

Przewiny i zasługi dziedziczone w tych relacjach:

Komentarze i powiązane

Postaraj się pomóc innym w podjęciu racjonalnej decyzji

Umieść ten kod QR u siebie

Umieść ten kod QR u siebie

Zapisz ten plik graficzny, lub wklej do siebie kod HTML. Kod prowadzi do poniższego linka:

NiePozwalam.pl: captions.entity NP - Nowoczesna Polska

https://niepozwalam.pl/qr/ent/2481

Kod QR do wklejania

Skopiuj poniższy kod i umieść go na swoim blogu lub w innym miejscu. Wygeneruje się z niego plik graficzny QR prowadzący do tego URL:


        
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAC0CAIAAACyr5FlAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAADsElEQVR4nO3dW07cMABA0YK6/yWj/oLUK8WynTjtOd/DJKArx+ThfHx9ff2Cv/l8egc4lzhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iCJgyQOkjhI4iD93r2Bz8/1/V1ZU+T7dr9/fnR/Rn+29u2pv8MMIwdJHCRxkLbPOb6bOUbWMbvmFlf24co8oD4z87vs+DvsYOQgiYMkDtKtc47vZs4ZXPnM6PmGmouMzg9Gf3bV32EHIwdJHCRxkB6bc6wyc8yeOeexao5yMiMHSRwkcZBeP+cYPfaPzj9mzlu8ff5h5CCJgyQO0mNzjlXH4x33ZNw5tzh5XmLkIImDJA7SrXOO3fc/XjnnMXov6o7zHHfeBzrjHXvJI8RBEgfp4+T/s0etepb1f7hX4wojB0kcJHGQts85Zv6n37GuxqrnVHc8F3PavMfIQRIHSRykW+ccO+6TmDl+X7Hqedcd27ImGI8RB0kcpCPOc9w5Fxndtyt2zI1OYOQgiYMkDtJrnpUdvQ9j95pg9TxtfecVp81LjBwkcZDEQXrsPMeV6x0z10SufM+q769tldF9sA4pxxEHSRyko6+tnLYe1+53vJ3wO/7Y1tZv59XEQRIH6bFnZUePwTPXHUbPH+zY1gznOTiOOEjiIB19P8ed70s74V1rq873rGLkIImDJA7S9jnHzDtQRt97smM+sfs9tKPbupORgyQOkjhIr1n7fMc7YK9sa3Qusmq7o9+/g5GDJA6SOEi3zjlmnhNZtZbXquP6qvMio1xb4QjiIImD9Ng6pDuuI+x+Lnf3uuk7fnaGkYMkDpI4SMe9y37H+YwrPztzvaY+c+V7RvfHtRWOIA6SOEivf6/srcfgDfeTnnydxchBEgdJHKRbn1tZ5c7nZmfuCxn9zuK5FY4jDpI4SI/dQzpq9B6LmbW8Vs0zruznlc889QytkYMkDpI4SI/dz7F7LfCZOcGqcyQz53hOWKvDyEESB0kcpKPXIZ3x1HqjO87l1Gec5+Ax4iCJg/RPzTlWXR+ZeT/Lbs5zcARxkMRBOu5Z2VXfuWpdkFXrjd55nWgVIwdJHCRxkI54l/2oVXOIHe+MXfU++qfWAfuxD49slVcQB0kcpNevz8E+Rg6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIImDJA6SOEjiIP0BvAE1HUnrbTEAAAAASUVORK5CYII='>

Aplikacja w trakcie budowy